Moje cele

Poprawa komunikacji. Kwestie priorytetowe: Rozwój turystyki. Z naciskiem na: Edukacja i bezpieczeństwo w szkołach. Między innymi:

Poprawa bezpieczeństwa w mieście, na osiedlach i sektorach działkowych.

Analiza finansowa gazyfikacji rejonu Nadrożno - Tuczno.

Specjalny fundusz kredytowy dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej.

Poprawa efektywności pracy Spółki Wodnej.