Informacje prawne

Wszystkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.

Żaden element wykorzystany na tej stronie (grafika, itp), ani zawartość strony nie może być wykorzystany bez wiedzy i zgody autora.

Strona jest oparta na systemie Wolf CMS (licencja GPL v3). Wygląd (template) jest utworem pochodnym template z systemu Wolf CMS. Zawartość strony jest traktowana jako część oddzielna od kodu (systemu CMS) i podlega ochronie przez ustawę o prawie autorskim.

Wykorzystanie mapy Google, na zasadach Google Static Maps API v2.

Uznaje się autorstwo informacji zaczerpniętych ze stron Wikipedia lub/oraz Wikimedia zgodnie z wymogami licencji GPL lub/oraz CC.

Niektóre informacje zostały zaczerpnięte ze strony Państwowej Komisji Wyborczej.

Informacje zaczerpnięte ze źródeł zewnętrznych są podane bez gwarancji.